Amorteringkravet sågas från flera håll

Det nya reglerna om amorteringskrav kommer att drabba de med som har låga inkomster snarare än de som har det bra ställt. Det menar Maria Croft, ekonomisk krönikör på Dagens Nyheter. Hon skriver:

Med reglerna i det nya förslaget till amorteringskrav blir det mycket svårare att utöka lånet på bostaden till reparationer och underhåll. Störst blir skillnaden för den som inte amorterar på sin bostad i dag och har en belåningsgrad kring eller över 70 procent.

För dig som missat innebär det nya amorteringskravet att de som tar ett nytt lån – eller adderar ett lån till ett redan befintligt lån, att hen måste börja amortera. Tanken är att detta ska göra att svenskarna lånar mindre i och med en rädsla för en kommande bostadsbubbla ska spricka och en ekonomisk kris ska befinna sig. Det finns dock en risk att detta enbart leder till att de som redan har svårt att köpa sig en bostad, istället inte kommer att kunna köpa över huvud taget – och med tanke på hur ser ut på hyresmarknaden kommer allt fler att svårt med tak över huvudet. Hur tänker regeringen här?

Svårare för unga att ordna bostad

Denna idé om amorteringskrav kan jämföras med bolånetaket som infördes för3040342-lagenheter-i-bostadsomrade-4 några år sedan, vilket infördes för att bankerna inte skulle låna ut lika mycket pengar. Det gjorde att den som köpte en bostad behövde mer pengar att lägga i insatsen för att få köpa bostaden, men istället för att folk sparade mer pengar hittade man andra sätt att låna – och topplån blev det nya alternativet. Detta är självklart någonting som regeringen borde förstått skulle hända och det är även förståeligt att folk väljer detta som ett alternativ, att köpa bostad är ett av de viktigaste sakerna man kan göra i sitt liv och om banken inte hjälper till får man vända sig till någon annan.

5 år efter att bolånetaket infördes kan man nu se vad som har hänt, och sedan 2010 har kontantinsatsen för en liten bostad ökat med cirka 50-100 procent på flera ställen i Sverige. Mäklarstatistik har undersökt vidare och det man har kommit fram till att taket inte har haft en bra effekt på marknaden, skulderna har enbart flyttat och den förflyttning av betalning som bolånetaket medfört har försvårat för unga att få bostad.

Tips för den som vill köpa bostad:

  • Jämför olika banker för att se var du får bäst ränta.
  • Om du inte har tillräckligt med sparade pengar till din insats, välj att låna pengar från andra håll – men håll ett öga på räntan.
  • Om du måste låna mycket pengar, välj en bostad med en låg avgift. Det gör att du kan betala av mer på lånet och även har större säkerhet att klara av räntan om den skulle stiga.