Att anlita en försvarsadvokat

Ekobrotten tar allt längre tid att klara ut samtidigt som de också ökar i omfattning. Orsaken menar Ekobrottsmyndigheten är att det inte finns rätt kompetens för att utreda fallen. Fler specialister behövs, och större krafttag.

Har du eller någon du känner blivit åtalad för någon form av ekobrott? Då är det bra att vända sig till en specialist som kan försvara dig. En snabb googling på försvarsadvokat Stockholm visar att det finns en hel del byråer. När du ska välja försvarsadvokat är det därför viktigt att se till att den advokat du väljer är specialiserad inom det område du blivit anklagad för. Det ökar chanserna att bli frikänd.

Du kan under hela utredningens gång ange vem du vill ha som din försvarsadvokat.

Utredningarna tar tid

Ekobrotten ökar stadigt samtidigt som utredningarna tar allt längre tid. De ökar även i komplexitet och omfattning, vilket gör att det blir allt svårare att utreda. Oftast sker dessa brott på internet och med en snabb överföring kan man ha fört över ett stort antal pengar till ett annat lands konto. Bara under 2018 har det kommit in 10 000 brottsanmälningar, jämfört med 2017:

”Ekobrottsmyndigheten, EBM, får allt mer fullt på sitt bord. Under 2017 inkom hela 7 104 ärenden, visar statistik som EBM tagit fram åt SvD. Det är en ökning på hela 22 procent mot fjolåret, då 5 810 ärenden kom in.” SvD

Ett ekobrott som är vanligt är att medvetet slarva med bokföring av vinst och göra inofficiella överföringar till eget eller någon annans konto. Ett uppmärksammat fall i media är en kvinnlig politiker som i egenskap av ekonomiansvarig gjorde överföringar av en restaurangs vinst till sitt eget konto. Kvinnan dömdes till 2,5 års fängelse.