Reklammissar av influencers

Influencers har blivit en viktig marknadsföringskanal för företag att nå ut med sina produkter till rätt målgrupp. Denna typ av marknadsföring är reklam men det är inte alltid som reglerna följs när produkten visas upp i sociala medier.

Reklam via sociala medier flyter ofta in i influencerns vanliga liv och det är därför lätt att missa att drycken, klädesplagget eller smycket är ett reklamsamarbete. Till skillnad från stora annonser i dagstidningar eller på reklampelare på stan är reklam i sociala medier inte alls lika tydlig som till exempel en fasadflagga med tryck utanför en affär. En fasadflagga är ett utmärkt sätt att locka till sig kunder in i affären eftersom de syns och enkelt kan förnyas vid en kampanj eller annat event. På nätet finns inte några fasadflaggor men bilderna på kända influencers och de produkter som de marknadsför anses ändå vara reklam.

Stor marknad för reklam

Eftersom den totala reklammarknaden är på 80 miljarder är reklam en stor marknad där influencern är en av de viktigaste kanalerna för många varumärken som vill nå ut till rätt målgrupp. Trots att sociala medier ofta är personliga och att reklamen vävs in i influencerns liv är det samma regler som gäller för en influencer som för all annan typ av reklam.

Influencers missar att märka egna produkter som reklam

En vanlig miss som influencers gör är att berätta om egna klädmärken eller om sin senaste bok utan att tydlig märka inlägget med att det är reklam. Efter fler anmälningar till Reklamombudsmannen har många influencers blivit fällda för otydlig märkning av reklamsamarbete. Bland annat har Bianca Ingrosso och Pernilla Wahlgren fällts för att de inte tydligt angivit att kläderna de visat upp är reklam för deras eget klädmärke. Samir Badrans inlägg om en bok han gett ut tillsammans med Victor Frisk ansågs också utgöra reklam och borde enligt Reklamombudsmannen ha haft en tydlig märkning med att det var reklam.

Otydlighet kring reklam för skönhetsingrepp

Eftersom det är förbjudet att göra reklam för receptbelagda läkemedel råder det osäkerhet kring de samarbeten som vissa influencers gör med kliniker som erbjuder skönhetsingrepp med injektioner av läkemedel. När det gäller skönhetsingrepp är det inte klart om de samarbeten som influencers gör är olagliga eller inte utan det bedöms från fall till fall eftersom lagen är otydlig och det inte finns någon vägledande praxis.