Bitcoin och politiken

Bitcoin är på allas läppar, till följd av den snabba värdeökning som vi har sett den här hösten. Även politikerna blir mer och mer intresserade av bitcoin, av delvis andra skäl.

I takt med att vi nås av allt fler nyheter om hur mycket den digitala kryptovalutan har ökat i värde så ökar också antalet människor som vill köpa bitcoin. Nu börjar politikerna också uppmärksamma bitcoin på olika sätt.

Bitcoin och smartphoneTyler och Cameron Winklevoss är två amerikanska tvillingbröder, roddare och entreprenörer, som stämde Mark Zuckerberg 2008. Parterna förlikades, och bröderna fick 65 miljoner dollar. Nästan en sjättedel av pengarna, elva miljoner dollar, investerade de två bröderna i bitcoin för fyra år sedan. Idag är dessa bitcoins värda en miljard dollar, skriver Affärsvärlden.

Det blir allt vanligare att kapitalförvaltare har bitcoin som en komponent i sina portföljer. Flera analytiker varnar dock för att det inte finns någon koppling till reella värden, utan att bitcoin bara skulle vara en finansiell bubbla. Med tanke på att fler och fler politiska aktörer börjar ta bitcoin på allvar är det dock lite som talar för att det vi ser skulle vara en bubbla.

Politiska åtgärder

Att bitcoin har ökat så mycket i värde gör också att man från politiskt håll intresserar sig för valutan. Vítor Constâncio, vice ordförande för Europeiska centralbanken, varnar för valutan, skriver SVD. Än så länge vill han inte reglera valutan, och han ser den inte heller som ett hot mot andra valutor, eller mot centralbankens politik. I vissa länder har man dock på olika sätt begränsat handeln med bitcoin.

Den kinesiska centralbanken har stängt ned bitcoinhandelsplatser baserade i Peking och Shanghai, skriver DN. Men handeln har inte minskat för det, utan enbart flyttat över till andra arenor, som meddelandetjänster. Många analytiker tror att det var detta som var syftet: när handeln flyttade till andra arenor blev det lättare för myndigheterna att ha kontroll över handeln. Överlag handlas det mycket med kryptovalutor i Kina, eftersom det inte är några avgifter på handeln.