Regler saknas för politisk reklam

Flertalet länder har regler för vad som gäller när det kommer till politiska partier och politisk reklam, men det finns inga sådana i Sverige – vilket lett till diskussion.

Vad är egentligen lagenlig reklam i Sverige? Det är ett ämne som diskuterats en hel del på senaste tiden i samband med politiska valkampanjer och spelreklam som till synes tagit över våra allmänna utrymmen och platser runt om i landet. Stor kritik har bland annat riktats mot flera olika former av politiska reklamaffischer och annonser, likaså mot spelreklamen. Men vilka regler är det egentligen som gäller? I Sverige börjar spelreklamen att regleras och visst finns det speciella regler just för den här typen av marknadsföring, men när det kommer till politisk reklam ja då finns inget regelverk.

Flera EU-länder förbjuder politisk reklam

Något som bland annat Dagens Nyheter skriver om är hur Sverige ligger i minoritet när det kommer till att tillåta politiska partier att fritt göra reklam för sitt parti och sina åsikter. Så är det inte på många platser inom EU. Till exempel förbjuder 18 av 28 EU-länder politisk marknadsföring vid andra tillfällen än när det är val på gång och efter valdagen ska reklamen alltså plockas med igen. Likaså när det kommer till politisk affischering då det är 16 av 28 länder som har bestämda perioder för när detta är tillåtet. Dock tror man att detta även kommer att börja regleras i Sverige nu när diskussionen hettat till. Visserligen bör nämnas att det finns lokal reglering på området, men inga lagar som gäller hela landet, i stället är det upp till dem som säljer reklamplatser som får välja om det politiska budskapet ska få marknadsföras hos dem eller inte.