Vems ansvar? Snabblån åter på tapeten

När snabblånen är under lupp och ska ges räntetak kommer förmodligen nya former av lån att dyka upp. Det kan vara kontokrediter och andra former som på olika sätt går runt det som politikerna försöker komma åt. Men frågan är egentligen vad det är man ska komma åt: långivare, höga räntor – eller anledningen till att folk behöver snabba, extra tillskott i kassan? Vems ansvar är det?

Ett sätt att utnyttja sitt och även långivarnas ansvar är att jämföra de olika lånen på Sekina. Det finns inga dolda avgifter och de är godkända av Finansinspektionen. Att svenskarna är skuldsatta är ett problem, men löser man det genom räntetak? Politikerna menar att det är långivarna som med sin reklam vilseleder konsumenten till att ta lån, ”det lockar konsumenterna till ogenomtänkta beslut”.

Utrymme att göra egna bedömningar

För att reda ut det. Det är Finansinspektionen som ger tillstånd till långivarna som förmedlar snabblån. I och med det föreslagna räntetaket som vi tidigare skrivit om vill man ge långivarna ett ännu större ansvar för den skuldsättning som svenskarna står under. Tanken är ju att både skydda konsumenterna men också företräda deras intressen.

Konsumenten har också ett eget ansvar:

– Det är väldigt viktigt att bolaget tittar på konsumentens återbetalningsförmåga. Att konsumenten faktiskt kan betala tillbaka krediten och räntekostnaderna. Men konsumenten har faktiskt också ett eget ansvar att inte skuldsätta sig för mycket, säger Per Nordkvist, biträdande avdelningschef på Finansinspektionens konsumentskyddsområde. – läs hela artikeln här.

Det måste gå att väga mellan att konsumenten själv har rätt att göra egna överväganden och att långivarna och konsumenterna har ett utrymme att tillsammans komma överens och göra bedömningar. Det är inte så att alla som tar snabblån hamnar i en skuldfälla, även om det är lätt att tro med all rapportering om det.