Bättre luft med skärpta miljöregler

Det finns många bra svar på hur vi skulle kunna göra för att vi ska rädda vår värld och för att vi ska kunna leva i ett bättre samhälle och att ta hand om våra djur på ett bättre sätt. Men, mycket av politiken handlar om att det är mycket fram och tillbaka och många beslut och många som ska säga sitt. Och, i slutändan är det vi, de enskilda individerna som måste ändra vårt sätt att leva och behandla jorden och ta mer ansvar och känna att många bäckar små. För, om vi en var skulle ändra oss en smula skulle världen kunna bli mycket annorlunda. Det kan handla om de små sakerna: att vi blir bättre på återvinning och med det då får bättre återvinningsstationer i vårt närområde och att kunskapen växer kring varför vi ska återvinna.

Miljözoner

Nu är det klubbat: nya miljözoner ska införas i Stockholm och vi ska på kort tid försöka närma oss målet att bli en fossilfri stad. Detta ska höja luftkvaliteten och med det minska tunga fordon. Dessa miljözoner är viktiga för att viska minska utsläppen av kväveoxider och partiklar.

”För Stockholm är detta ett viktigt delmål på vägen mot att bli en fossilfri stad 2050. Kravet på att ha ett särskilt miljöklassmärke på ett fordon som körs i en miljözon tas bort. Likaså behöver förare som kör ett fordon vars motor anpassats till lägre utsläppsnivåer inte längre medföra dokument som visar detta. Denna information kan numera utläsas från fordonsregistret.” (läs mer här)

Hur det kommer gå? Ja, det får vi se år 2050. Men hoppet är det sista som sviker människan.