Bostadsbristen i Sverige breder ut sig

Bostad i handen

Alla politiska grenar har sina egna sätt att tolka och försöka få bostadsbristen att minska, både inom länen men även nationellt. Svaret på problemet är såklart väldigt annorlunda beroende på vem man frågar.

Bostadsmarknaden i Sverige

Bostadspolitiken i Sverige brukar gå fram och tillbaka i huruvida det är kritik eller försvar å politikernas vägnar. Problemet med bostadsbristen i landet kanske framförallt i storstäderna säger man bero på att det byggs alldeles för få hyresrätter. I Danderyd och på Lidingö så byggde man till exempel inga hyresrätter alls under år 2012. Det finns tre anledningar till att detta inte har skett: brist på mark att bygga på, för höga kostnader och överklaganden från nämnder angående byggförslag.  Politikerna bygger sina rapporter på att de allra flesta köper lägenhet eller hus istället. Vilket bygger på Thatcher-metoden. Att alla ska ha rätt att äga sitt boende. Något som är en bra tanke i grunden men som absolut inte funkar i realiteten.

Riskbanken och bostadsbrist inom politiken

Att Riksbanken dock tar på sig allt för stort ansvar att hålla koll på bostadsmarknaden och landets bolån är något som bekymrar många. Att istället gå på de räntor som ändå Riksbanken ska styra och ställa med har man istället gått in på bostadsmarknaden för att på  så sätt kunna kontrollera räntor och annat. Om allt för många står i skuld till bankerna och bostadspriserna dessutom är väldigt höga så skall detta alltid så i proportion.
Alltfler städer är drabbade av bostadsbrisen och inte minst i Umeå är det väldigt påtagligt. Tyvärr ser man inga enkla eller raka lösningar på problemet utan alla aktörer måste enas och fatta ett par beslut. Det drabbar såväl kommun som stat som privata aktörer och det är också de som bör se över problemen. En av lösningar, enligt Miljöpartiet, kan vara att bygga bostäderna tillsammans med de ungdomar som faktiskt behöver lägenheter. Något som man tidigare har pratat om men det röstades ned av alliansen och det blev därför aldrig något bygge. Moderaterna, å andra sidan, har som ståndpunkt i det mesta de gör att sälja av stora resurser och på det sättet låta marknaden själv lösa dessa frågor. Något som oftast inte funkar i det långa loppet. Man ger alltså ”bort” ett problem till någon annan som skall lösa det åt en istället för att ta tag i det själv.