Driva eget företag

Att det är en politisk process att driva ett eget företag i Sverige, skulle många företagare hålla med om. Dels påverkas man som företagare direkt av de politiska åtgärderna som sker, dels är näringslivet alltid en viktig fråga inom politiken. Att driva ett eget företag innebär också att man alltid måste anpassa sig efter lagar och regler, stora som små. Ibland kan man, om man är ouppmärksam missa vad som gäller, men detta kan såklart påverka företaget negativt. Det är delvis ens egen skyldighet att hålla sig uppdaterad kring det ändringar som görs som man själv påverkas eller berörs av.

Möjlighet att att minska sina risker

I samhället finns en mängd olika verksamheter och organisationer som alla medvetet eller omedvetet bygger broar mellan det som kan kallas för politik och allt annat i samhället. Tillsammans bildar de olika funktionerna i samhället en stor spelplan. Vill man som företag minska sina ekonomiska risker och exempelvis förbättra sin likviditet har man ett antal spelregler att följa för att kunna uppnå det hela. Ett sätt att kunna förbättra sin betalningsförmåga är att kontakta ett företag som kan erbjuda sig att köpa fakturor. Billevo, http://www.billevo.se/, är ett av de företag som har vuxit fram på marknaden och som sysslar med just det att köpa företags fakturor. Genom att sälja fakturor så för man över den risk som finns kring att ens kunder inte kommer att betala till någon annan, factoringbolaget i detta fall. På så sätt kan man försäkra sig om att man kommer att ha tillräckligt mycket pengar i kassan i rätt tid för att själv kunna betala sina egna fakturor till andra. Kortfattat är det alltså så att:

  • Man kan aldrig vara säker om ens kunder kommer att betala, vilket innebär en ekonomisk risk
  • Detta påverkar ens egen förmåga till att kunna betala
  • Att ha en stabil likviditet är bra i flera olika lägen

Politiska beslut som man berörs av

Vardagen som företagare präglas nödvändigtvis inte av politiska beslut. Men näringslivet, där man som egen företagare kommer att ingå, lever alltid i symbios med politiken och de politiska besluten. Bland annat hos Skatteverket, kan man läsa om några av de beslut som nyligen har tagits när det gäller vad som ska gälla i landet för skatter. Det är ju skatter som Skatteverket främst är intresserade av. Under januari, i början av året, bestämde Riksdagen att införa ett nytt skatteförfarande, som man mer i detalj förklarar här.