Nya lagar om sms-lån?

Blancolån, eller så kallade sms-lån, har varit omdiskuterade under en längre tid. Ett blancolån är ett snabblån som tas utan säkerhet. Därför blir avgiften högre och gäldenärens utsatthet större. Den som blir sjuk eller råkar ut för en olycka har ofta begränsade möjligheter att betala tillbaka lånet. Svenskarna tar idag allt fler snabblån, vilket har lett till en viss kritik från Kronofogden och Finansinspektionen. Svenskarnas lån ökar med 3 miljarder om året, rapporterar Kronofogden, som uppger att det finns ett stort mörkertal om de skulder som blir kvar hos inkassoföretagen. Snabblånen utgör dock inte en alarmerande del av svenskarnas skuldberg. Idag tar vi allt mer lån, framförallt till bostäder och bilar. Blancolånen används ofta som konsumtionskredit, men ibland för att betala av andra lån. De utgör en väldigt liten del av de sammanlagda skulderna, som främst rör sig om skatteskulder, men även underhållsstöd, tv-avgifter och fordonsrelaterade skulder. Den som har många lån hos flera olika banker betalar ofta avgifter som går att minska på. Genom att samla lånen blir det möjligt att få ner vissa kostnader.

 Lagförändringar

Finansinspektionen menar att konsumenten måste ha möjlighet att ta blancolån, och att det viktiga är att företagen som erbjuder dem står under FI:s tillsyn. En lagförändring för att reglera de olika aktörerna har flera gånger kommit på tal, men ingen förändring har skett.  Finansinspektionen välkomnar en större insyn på bankernas verksamhet, och en lagförändring skulle kunna innebära större sanktionsmöjligheter gentemot låneföretagen.

Inte heller kronofogden avråder konsumenter från att ta blancolån, men uppmanar till försiktighet. Den som överväger ett snabblån bör kontrollera möjligheterna att betala tillbaka skulden även om något oväntat skulle inträffa. Finns det en tillräcklig buffert även om räntorna stiger?  Man bör även tänka över exakt vad pengarna ska användas till och om det är en god investering på lång sikt. Särskilt utsatta är barn som drabbas av föräldrarnas skulder, och unga vuxna som inte kommit in ordentligt på arbetsmarknaden.

 evelina