Tullager vid import och export

Skylt om tullklarering

Vi går mot en allt mer globaliserad ekonomi och gränserna mellan länder och världsdelar upphör för varje år som går, i alla fall när man tittar på hur det ser ut med handeln. Att importera och exportera är något som blivit väldigt grundläggande för alla möjliga olika sorters företag, men det gäller att ha koll på bestämmelser när man ska göra det. En av de saker man behöver ha kunskap om är tullen, och den ska vi göra en djupdykning i. 

Tullavgifter är någonting som funnits väldigt länge. Det kan handla om att ett land vill ta ut en skatt på varor som förs in från ett annat land, eller att man till exempel får betala en tullavgift när man ska passera in eller ut ur en stad. I dag har tullen också ett stort ansvar för att se över varor som importeras eller exporteras, så att det inte är några illegala substanser som narkotika, eller levande djur i leveranserna. De kollar också om det är förfalskningar av varor som skickas, så kallade piratkopior, eller om innehållet i leveransen är olämplig eller olaglig att föra in i det aktuella landet. Du har säkert sett en tv-serie om gränspolisen i Australien, där är det väldigt noga med vad som får komma in i landet och inte eftersom de har en så pass känslig ekologi i landet. Det räcker med att det kommer in honung som innehåller någon form av bakterie som inte de australiensiska bina känner igen och poff så kan det drabba varenda biodlare över hela landet. Därför är det inte så konstigt att tullen är så pass noggrann i Australien.

Att lagra tullvaror

Många företag importerar olika varor från andra länder, och då behöver man allt som oftast betala en tullavgift för dessa varor. Men en del företag köper inte bara in för att sälja i hemlandet, utan de kanske bara är en mellanhand som ska exportera varorna vidare till ett annat land. Vilket betyder att de i så fall måste betala tullavgifter både i det egna landet och i det land som varorna senare exporteras till, vilket inte är särskilt optimalt förstår vi snabbt. Men då kan man använda sig av ett tullager hos Lagerkompaniet för att förvara sina varor tills det är dags att skicka dem vidare. När du förvarar varorna i ett tullager så behöver du inte betala tullavgifter eller skatter på dem så länge de ligger där, och det är många företag som använder sig av den här formen av lagring. Går man in på Tullverkets hemsida och läser om tullager så får man där veta att det finns en mängd olika former av tullager som klassificeras på olika sätt. De är som följer:

  • Tullager A – ett allmänt tullager där vem som helst kan lagra sina varor.
  • Tullager C – ett privat tullager där du själv anmäler varorna till lagring.
  • Tullager D – ett privat tullager, här ska du ange vilken slags varor det är, vilken kvantitet och vilket värde de har.
  • Tullager E – ett privat tullager, men förvaringen sker på en plats eller ett lager som inte är ett godkänt tullager. Ställer stora krav på lagerbokföringen, och kan kontrolleras av Tullverket.

Så om du eller ditt företag är intresserade av att handla med varor på ett mer internationellt och globalt sätt, ja då är det bra att skaffa dig tillgång till ett bra tullager så du slipper betala flera omgångar med avgifter för dina varor innan du ska skicka dem vidare.